ÖZGÜR BOLAT İLE ANNE BABA OKULU

Eğitim Bilimci ve Yazar Özgür Bolat tarafından yürütülen Anne Baba Okulu’nun temel amacı; ailelere gizli dinamiklerini, çocuk yetiştirme modellerini ve kendi ebeveynlik tarzlarını bilimsel anketler ve etkinlikler aracılıyla keşfettirip, etkinlikler ve ödevlerle mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin felsefesini öğretmektir. Anne Baba Okulu hem teori hem de uygulama odaklı olup, katılımcıların düşünce yapısında ve davranışlarında ciddi değişimler yaratmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

Modül 1- Ebeveyn Olmak: Anneler, babalar ve çocuk bakımı yapanlar, eğitimciler.

Modül 2- Ben Olmak: Hayatında değişim sağlamak isteyen herkes, anneler, babalar ve çocuk bakımı yapanlar, eğitimciler

Modül 3- Biz Olmak: Hayatında değişim sağlamak isteyen herkes, insanlarla ilişkilerini güçlendirmek isteyenler, anneler, babalar ve çocuk bakımı yapanlar, eğitimciler

TAKVİM

İstanbul Nakkaştepe 50.Yıl Kampüsü  19-26 Mart- 2 Nisan

Ankara 23-24 Mart

Antalya 13-14 Nisan

Adana 27-28 Nisan

İzmir 20-21 Nisan

MODÜLLER

Modüller

Modül Adı

EBEVEYN OLMAK

“İyi bir modelseniz, çocuğa bir şey vermenize gerek yok, yeter ki almayın.”

Çocuğun kişiliğinin oluşmasındaki en önemli etken ebeveyn davranışları ve tutumlarıdır. Çocuk, ailenin hareketlerine tepki olarak gösterdiği davranış kalıplarıyla kişiliğini oluşturur. O zaman ailenin, çocuğun kişiliğini etkileyen davranışlarını keşfetmesi çok önemlidir. Bu bağlamda ebeveynler kendi ebeveynlik türlerini ve bağlanma şekillerini keşfederse ve bunların çocuklarına yansımalarını görürse, çok daha etkili ebeveyn olacaktır. Çocuğu ile yaşadığı problemlerin hangi ebeveynlik türünden kaynaklı olabileceğini anlayan birey, “yeterince iyi ebeveynlik”  ve “demokratik aile” olma yolunda en büyük adımı atmış olur. Ebeveynlikteki seçimlerinin, hatalarının ve tercihlerinin sebeplerini anlamlandırması çok önemlidir. Ama buradaki asıl sıkıntı şudur: bu düşünce kalıplarının çoğu gizlidir ve ebeveynler kendisi de farkında değildir. Aileler farklı yöntemlerle bu gizli düşünce örgülerini de keşfetmelidir. Bu gizli düşünce yapısı keşfedildikten sonra, çocuklara sağlıklı bir şekilde sorumluluk ve alışkanlık kazandırabilir. Ayrıca çocuklarla yaşanan sorunları ilişki çerçevesinde çatışmasız veya çok az çatışmayla en sağlıklı şekilde çözer. Çocuğunun gelişimsel özelliklerini bilen, onun ihtiyaçlarını anlayabilen bir birey kuşkusuz ‘yeterince iyi ebeveynlik’ için iyi bir adım atacaktır. Bu modülde, katılımcılar mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin dinamiklerini öğrenecek.

 

İçerik Alt Başlıkları

1.Oturum: Ebeveynlik Türleri, Bağlanma Türleri ve Çocuğa Yansımaları

2.Oturum: Çocuk Yetiştirmede Sorun Yaratan Gizli Düşüncelerimiz ve Çocuğa Yansımaları

3.Oturum: Çocuğa Sorumluluk ve Alışkanlık Kazandırma

4.Oturum: Çocuklar yaşanan sorunları sağlıklı şekilde çözmek

Kazanım:

Katılımcılar,

 • Ebeveynlik türlerini keşfeder.
 • Kendi ebeveynlik türlerinin ve eşlerinin ebeveynlik türlerinin ne olduğunu keşfeder.
 • Bu ebeveynlik türlerinin çocukları ile ilişkilerine etkisi hakkında farkındalık sahibi olur.
 • Bağlanma şekillerini keşfeder.
 • Bağlanma şekillerinin çocuk üzerindeki etkisini keşfeder.
 • Kendi gizli çocuk yetiştirme düşünce kalıplarını keşfederek, çocukla yaşadığı sorunları çözer.
 • Çocukların kendi yansımaları olduğunu ve bu yansıma şekillerini keşfeder.
 • Farklı perspektiflerden çocuk gelişim evrelerine dair bilgi sahibi olurlar.
 • Çocuğa sorumluluk ve alışkanlık kazandırmanın yöntemlerini ve prensiplerini öğrenir.
 • İç motivasyonu yüksek çocuk yetiştirmenin prensiplerini keşfeder.
 • Ergenlik dönemindeki çocuğa doğru yaklaşımlar hakkında bilgi edinir.
 • PİDE yöntemi ile çocuklarla doğru ilişki kurmayı öğrenir.
 • Sorunları çatışmasız çözmeyi öğrenir.
 • Ödül, övgü, rekabet ve ben dilinin zararlarını öğrenir.

Modül Adı

BEN OLMAK “Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir.”

Kişinin kendisiyle kurduğu ilişki, çocuğuyla veya başkalarıyla kurduğu ilişkiyi belirler. “Yeterince iyi” bir eş ve ebeveyn olma yolculuğu, kişinin önce “bütün” bir birey olmasıyla başlar. Ayrıca çocuklar duyarak değil, görerek öğrendiği için ebeveynlerin iyi birer rol model olmaları çok önemlidir. Bu bağlamda kişinin ebeveynlik yolculuğunda önce kendini tanıması, gizli dinamiklerini keşfetmesi, değiştirmesi veya kabul etmesi ilk adımdır. Birey, hayata dair motivasyonunu, hangi motivasyon kaynaklarından ötürü hangi seçimleri yaptığını, hangi korkularla mücadele ettiğini, (gizli) seçimlerinin altında yatan “yaraları” keşfedip bunlarla yüzleştiğinde kendisini tam olarak kabul etmiş olacaktır. Bu modülde; katılımcılar hayatlarındaki seçimleri sorgulayarak, kendilerine göre doğru seçin yapmanın, “bütün” bir birey ve “mutlu” olmanın dinamiklerini öğrenecek.

İçerik Alt Başlıkları

1.Oturum: Mutluluk Kaynakları & İç ve Dış Kaynaklı Birey

2.Oturum: Yapay ve Gerçek Sevgi Örgülerimiz

3.Oturum: Yaralarımız, Gölgelerimiz ve Askerlerimiz

4.Oturum: Gizli Seçimlerimiz ve Sonuçları

Kazanım:

Katılımcılar,

 • Mutluluğun temel prensiplerini ve iki farklı kaynağını (iç ve dış) öğrenir.
 • İç kaynaklı ve dış kaynaklı birey olma kavramlarıyla tanışır.
 • İç kaynaklı olma yolculuğu ile ilgili farkındalık kazanır.
 • İç kaynaklı bireyin mutluluk kaynaklarını öğrenir.
 • Yapay sevgi ve gerçek sevgi arasındaki farkı anlar.
 • Gerçek ve koşulsuz sevginin davranış repertuarını öğrenir.
 • Kendi yaralarını ve bu yaraların olumsuz etkisini fark eder.
 • Kendi gölgelerini fark eder ve gölgelerini aydınlatır
 • Hayattaki çoğu olayın kendi seçimlerinin sonucu olduğunu fark eder.
 • Hayatta onları mutsuz ve başarısız kılan savunma mekanizmalarını keşfeder.
 • Kullandıkları dilin algılarını ve hayatlarını yönettiğini fark eder.
 • Hayatlarını olumsuz etkileyen yapıları değiştirmeyi öğrenir.
 • Bütün bir birey olma yolculuğuna başlar.

Modül Adı

BİZ OLMAK “İlişkide olduğumuz insanlar bizim yansımamızdır.”

“İnsan sosyal bir varlıktır.” Onun için de en büyük ihtiyacı kabul görme ihtiyacıdır. Bunu da ilişkilerle sağlar. İlişki kurmada yapılan hatalar, bireyin hem diğer insanlarla hem eşleriyle hem de çocuklarıyla bağ kurmasını engeller. Bu da hem mutsuzluğa hem de yalnızlığa sebebiyet verir.  İlişki kurmanın, sosyal rollerle de çok ilgisi vardır. Bireyin kendini aile içerisinde konumlandırması, rollerini keşfetmesi, ihtiyaçlarını fark edip, kaynaklarını sıralaması ilişkilerini daha sağlıklı kurmasını sağlayacaktır. İlişki düşmanlarını ve buna bağlı gizli dinamikleri keşfettikten sonra, kişinin kendi davranış örgülerini değiştirmesi gerekir. Bunun için de değişim prensiplerini öğrenip, yöntemleri hayatına uygulaması gerekir. Bu modül, bireylerin ilişkilerini düzetmesi ve bireyin kendisinde bir dönüşüm sağlaması için gereken araçları sunacaktır.

İçerik Başlıkları

1.Oturum: İlişki Düşmanlarımızı Keşfetme

2.Oturum: İlişki Kurmanın Prensipleri

3.Oturum: Değişim Sağlama (1)

4.Oturum: Değişim Sağlama (2)

Kazanım:

Katılımcılar,

 • Diğer insanlarla yaşanan sorunlardaki rolünü keşfeder.
 • Açık iletişim kurmanın prensiplerini ve yöntemlerini öğrenir.
 • Duygularını ifade etmenin prensiplilerini öğrenir.
 • Diğer insanlarla ilişkiyi kurmayı engelleyen kendine dair dinamikleri keşfeder.
 • Özgüvenin temellerini öğrenir ve kendisini değerlendirir.
 • Gerçek ilişki kurmanın prensiplerini öğrenir.
 • Gerçek sevgi vermenin prensiplerini öğrenir.
 • SWITCH Modeliyle değişimin ve dönüşümün temellerini öğrenir.
 • Kendisindeki özellikleri değiştirmenin veya kabulün yöntemlerini öğrenir.

SÜRE VE YÖNTEM

 • Anne Baba Okulu üç modülden ve her modül dört oturumdan oluşmaktadır. Her oturum 3 saat sürmektedir.
 • Modüller tek tek veya beraber alınabilir ama modüller sırayla alınmak zorundadır.
 • Oturumlarda hem teorik bilgiler anlatılmakta hem de etkinlikler yapılmaktadır.
 • Katılımcılara aynı zamanda oturum dışı uygulama etkinlikleri verilir.
 • Katılımcılara bilimsel anketler aracılığıyla farklı alanlarda farkındalık kazanır.
 • Her modülü başarı ile tamamlayanlara program sonunda Bahçeşehir Üniversitesinden katılım sertifika verilir.

ÖZGÜR BOLAT HAKKINDA

Özgür Bolat, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Fulbright ve Türk Eğitim Vakfı bursu ile Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Türkiye’ye dönüşünde Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yıl öğretim görevliliği yaptı. Doktora derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aldı. 2007-2008 yılını MIT Sloan School of Management’ta liderlik alanında dersler alarak ve araştırma yaparak geçirdi. 2007 yılında Yeni Zelanda’da yapılan uluslararası bir konferansta “En İyi Genç Araştırmacı” ödülünü aldı. “Beni Ödülle Cezalandırma” kitabının yazarıdır.

İLETİŞİM

Altunizade Mah. Oymacı Sok. No:15 Üsküdar – İstanbul

0216 266 30 79 (Dahili: 34817)

Kayıt ve detaylı bilgi için: 0533 020 84 22

kurumsal@bahcesehir.k12.tr